Fairtrade Aktuell

WhiteBPOABWBanner_long.jpg

News

E grousse MERCI!

von Fairtrade Lëtzebuerg

Heute hat die Spendenaktion für unsere Projekte in Nicaragua und Côte d'Ivoire das Ziel von 20.000 € erreicht.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Spendern. Ihre großzügigen Beiträge ermöglichen es uns, die verheerenden Folgen des Coronavirus zu bekämpfen und Fairtrade-zertifizierte Kooperativen, mit denen unsere NGO historisch verbunden ist, finanziell zu unterstützen.

Entdecken Sie die Projekte und bleiben Sie über den Fortschritt der Projekte auf dem Laufenden, indem Sie unseren Newsletter abonnieren. 

Projet Fundraiser "DE LA NOURRITURE POUR TOUS"

von Fairtrade Lëtzebuerg

L’ONG Fairtrade Lëtzebuerg a souhaité apporter un soutien financier à des coopératives FAIRTRADE, avec qui elle a des liens historiques.

Découvrez comment vous pouvez participer à nos projets.

Äddi Armand

von Fairtrade Lëtzebuerg

Fairtrade Lëtzebuerg verléiert e gudde Frënd vum Fairen Handel

Den Arm war wärend laange Jore Vertrieder vum OGBL, eng vun eise Memberorganisatiounen an eise Versammlungen. Hien huet sech ëmmer erëm fir e fairen Handel agesat, och op kommunalpoliteschem Plang. Nach ier sech eng Beweegung fir Mënscherechter a Liwwerketten hei zu Lëtzebuerg forméiert hunn, hu mir gemeinsam un dëser Fro geschafft.

Arm, deng engagéiert a gläichzäiteg jovial Aart a Weis wous du ëmmer erëm bereet waars eng Hand mat unzepake fir nei Projekter unzegoen, wäert eis feelen.

Appell an die Regierungen der G20

von Fairtrade Lëtzebuerg

Die World Fair Trade Organization und Fairtrade International haben mit Unterstützung des Fair Trade Advocacy Office die folgende gemeinsame Deklaration zum bevorstehenden G20-Aktionsplan als Antwort auf COVID-19 herausgegeben.

Faisons preuve de solidarité pour nos héros des chaînes d’approvisionnement [fr]

von Fairtrade Lëtzebuerg

Aujourd'hui et plus que jamais nous devons faire preuve de solidarité. Solidarité face aux malades, face aux soignants et aidants, face à tous ceux qui travaillent pour faire fonctionner le pays, mais aussi et surtout solidarité envers les plus démunis et les plus vulnérables d'ici et d'ailleurs. Le Covid-19 nous touche tous, partout dans le monde.

Vorsichtsmaßnahmen

von Fairtrade Lëtzebuerg

Bezüglich verschiedener Vorsichtsmaßnahmen sind unsere Büros der NGO Fairtrade Lëtzebuerg teilweise geschlossen. Wir sind jedoch über unsere jeweiligen E-Mails erreichbar.

Passen Sie auf sich und Ihre Nächsten auf und bleiben Sie solidarisch ,

unser Fairtrade Lëtzebuerg Team.